SP1 Alfabet piątek, 29 maja 2020
START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START


Alfabet PDF Drukuj Email

   Wraz ze swoimi uczniami – będącymi aktywnymi członkami kółka literackiego „Lekcje twórczości” dla klas I-III – wydaję czasopismo „Alfabet”. W tym roku szkolnym 2010/11 tworzą je uczniowie klasy 2b, a ostatnio również niektórzy uczniowie klasy 2a i 2c udostępnili swoje prace literackie i plastyczne.
   Szczegółowe informacje dotyczące funkcjonowania naszego kółka podaję w załączniku „ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA kółka literackiego „Lekcje twórczości”.
   „Alfabet” redagowany jest od 1999 roku, a jego poprzednie tytuły to „Nasze krajobrazy”, „Tornister” i „Piórnik”.
   W 2008 roku nasze czasopismo „Alfabet” zostało docenione w konkursie „Gazety Lubuskiej” i Jury pod wodzą redaktora Leszka Kalinowskiego przyznało gazetce pierwszą nagrodę w województwie w kategorii szkół podstawowych! To był wspaniały sukces. Napisano wówczas o nas: „GAZETKA DZIENNIKARZY Z ŻAR NAJLEPSZA W WOJEWÓDZTWIE!”.

  W tym roku szkolnym zredagowaliśmy dwa numery naszego pisma. Kolejny powstanie po powrocie klasy z 3-dniowej wycieczki do Karpacza.I. Zasady organizacyjne:
  • do kółka mogą należeć uczniowie klas I-III
  • zespół może liczyć do 15 osób
  • nazwa kółka wywodzi się z założeń programowych innowacji pedagogicznej „Strategie myślenia”, której autorem jest nauczyciel prowadzący zajęcia kółka
  • czasopismo ukazuje się 2 razy w semestrze i obejmuje każdorazowo do 10 stron
  • czasopismo jest dla czytelników klas I-III oraz pozostałych uczniów szkoły
  • spotkania kółka odbywają się 1-raz w tygodniu: w czwartki od godz. 14.30 do 15.30, czyli po zajęciach szkolnych.
Członkowie kółka powinni:
  • uczęszczać na spotkania
  • brać czynny udział w pracy zespołu redakcyjnego i przestrzegać wspólnie ustalonych zasad Zasady organizacyjne dotyczą 3-letniego cyklu edukacji wczesnoszkolnej (klasy I, II, III)

II Główne cele:
  • stwarzanie sytuacji, w których dziecko stopniowo odkrywa i akceptuje siebie,
  • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach,
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności,
  • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień,
  • rozwijanie i stymulowanie potrzeby poznawczej,
  • kształtowanie postawy dziecka umiejącego wypowiadać swoje zdanie, dzielić się swoimi pomysłami i wysłuchiwać opinii innych,
  • stwarzanie sytuacji, w których dziecko bierze udział w dyskusji, „ukierunkowuje” swoje myślenie za pomocą „6-myślowych kapeluszy” E. de Bono.


III. Cele szczegółowe:
  • uczniowie uczą się rozpoznawania, wyrażania i nazywania emocji i uczuć własnych oraz innych ludzi i ich respektowania. Swoje myśli i uczucia wyrażają w języku sztuki: plastyki, muzyki, pantomimy, dramy,
  • uczniowie potrafią i chcą poprawnie wypowiadać się na różne tematy,
  • wypowiadają się na temat czytanej literatury dla dzieci,
  • potrafią korzystać z encyklopedii, słowników,
  • potrafią wyszukiwać informacje na zadany temat,
  • potrafią w grupie i indywidualnie zredagować tekst na podstawie własnych przeżyć, życia klasy i szkoły,
Jako „Mali dziennikarze” uczniowie:
  • lubią pisać, czytać, poszukiwać, dyskutować, tworzyć…
  • znają i potrafią zaprezentować niektóre tytuły czasopism dla dzieci,
  • chętnie redagują artykuły, układają krzyżówki, rebusy, łamigłówki do swojego czasopisma, są z nich dumni,
  • potrafią wybrać ciekawe teksty, które przystają tematycznie do numeru czasopisma,
  • umieją zaprojektować okładkę każdego numeru czasopisma,
  • potrafią zaprosić do współpracy rodziców, rodzeństwo i inne potrzebne osoby,
  • chętnie organizują gry i zabawy, konkursy, wywiady,
  • korzystają z komputera , Internetu, prasy, TV i radia,
  • są obserwatorami, obrońcami i przyjaciółmi przyrody.


IV. Treści programowe:
  • słuchanie tekstów czytanych przez nauczyciela, ucznia, z kasety lub płyty
  • ciche czytanie ze zrozumieniem,
  • swobodne rozmowy na temat związany z problematyką kolejnego numeru czasopisma,
  • układanie i zapisywanie wielozdaniowych wypowiedzi na różnorodne tematy,
  • pisanie listów, sprawozdań, zaproszeń, ogłoszeń, tworzenie tekstów swobodnych,
  • rozmowy na temat przeczytanych książek, informacji, obejrzanych filmów.

V. Środki dydaktyczne
  • czasopisma dla dzieci, antologie wierszy dla dzieci, słowniki, encyklopedie, albumy, gazetki szkolne i klasowe, Internet, zbiory biblioteki szkolnej.


V. Formy i metody pracy
  • zabawy i gry umysłowe,
  • dyskusje w kolorowych-myślących kapeluszach p. E. de Bono,
  • indywidualna i grupowa praca z tekstem,
  • projektowanie i ilustrowanie stron tytułowych oraz wnętrza numeru czasopisma.


Ewaluacja
Właściwa frekwencja uczestników koła „Lekcje Twórczości” Zaangażowanie wszystkich uczniów w przygotowanie każdego numeru czasopisma Coraz wyższy poziom redagowanych tekstów i informacji w kolejnych numerach czasopisma Zbieranie opinii wśród czytelników czasopisma, prezentacja na forum szkoły (biblioteka szkolna).


Alfabet nr 1
2010/2011

Alfabet nr 2
2010/2011

Opracowała G. Ćwikła
wrzesień 2010Alfabet nr 1
2015/2016

Alfabet nr 2
2015/2016 
ARCHIWUM