Dla rodziców Drukuj
 
Informacja o wynikach naboru uczniów do klas pierwszych na rok szkolny 2016/2017
Regulamin rekrutacji dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach
Podanie o przyjęcie do klasy pierwszej
Karta zgłoszenia dziecka do szkoły
Deklaracja rodzica - klasa 1
Deklaracja rodzica - klasa 2
Wniosek o przyjęcie dziecka spoza rejonu
Zasady rekrutacju dzieci do klas integracyjnych
Podręczniki i programy
Rada Rodziców
Koła zainteresowań i zajęcia wspierające 2014/2015
(art. 42 ust.2 pkt.2 Karty Nauczyciela)
ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY
– rok szkolny 2017/2018