SP1 Zielone szkoły wtorek, 26 października 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Poznajemy piękno polskich gór
POZNAJEMY PIĘKNO POLSKICH GÓR
 
DZIEŃ 1 ORIENTUJEMY SIĘ W TERENIE. PRZYGOTOWUJEMY SIĘ DO WYJŚCIA W GÓRY.
 1. Zapoznanie się z ośrodkiem - omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na Zielonej Szkole - zapoznanie z regulaminem ośrodka i najbliższym otoczeniem
 2. Spacer po mieście (charakterystyczna budowa domów góralskich, ukształtowanie powierzchni). Zwiedzanie Muzeum Zabawek oraz Muzeum Sportu i Turystyki.
PO POŁUDNIU
 1. Głośne czytanie opowiadania pt. „ Świerszczykowi Klub Sportowy” a) podział opowiadania na cztery części - rozmowa o przygotowaniu ubrania na wycieczkę - trening przygotowawczy w domu - wyznaczenie trasy wycieczki i ustalenie czasu jej trwania
 2. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat właściwego przygotowania się do wycieczki w góry. Szlaki górskie i ich oznaczenia.
 3. Układanie zdań – haseł, na temat właściwego zachowania się w górach.
 4. Wypełnianie karty pracy „Co wezmę do plecaka?”
Cele:
 1. Uczeń zna zasady zachowania się w czasie pobytu na Zielonej Szkole.
 2. Uczeń zna swoje otoczenie.
 3. Uczeń wie, jak należy przygotować się do wyjścia w góry.
 4. Wie jak powinien zachowywać się w górach.
DZIEŃ 2 WĘDRUJEMY SZLAKIEM
 1. Przypomnienie zasad poruszania się w górach.
 2. Oznaczenie szlaków.
 3. Spotkanie z przewodnikiem omówienie trasy wędrówki górskiej.
 4. Wędrówka wybranym szlakiem (dzieci uzupełniają w trakcie wędrówki karty pracy). Zaznaczenie na schemacie trasy wędrówki, elementów krajobrazu górskiego, (rośliny, zwierzęta, ukształtowanie powierzchni).
 5. Nauka piosenki pt. „ Jak dobrze nam zdobyć góry”.
Cele:
 1. Uczeń wie, jak właściwie zachowywać się w czasie wędrówki szlakiem.
 2. Wie, jak oznacza się szlaki.
 3. Dostrzega walory środowiska.
 4. Orientuje się na mapie, potrafi wskazać trasę wędrówki.
 5. Umie zaśpiewać piosenkę o tematyce górskiej.

DZIEŃ 3 POZNAJEMY OSOBLIWOŚCI KARPACZA
 1. Zwiedzanie: - Świątynia Wang - Młynek Miłości - Krucze Skały - Zapora na rzece Łomnica - Letni tor saneczkowy
 2. Uzupełnianie kart pracy. Napisz, co możesz zwiedzić w Karpaczu?
 3. Turniej wiedzy przyrodniczej zdobytej na Zielonej Szkole (podział na grupy).
Cele:
 1. Uczeń wie, co można zobaczyć w Karpaczu.
 2. Potrafi wykazać się wiedzą zdobytą w czasie pobytu na Zielonej Szkole.
 
STOPKA