SP1 Zielone szkoły wtorek, 26 października 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Lubiatów - Zielona szkoła w lesie i nad jeziorem

Izabela Olszańska
Wiesława Półtorak

Nauczycielki nauczania zintegrowanego
w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach

  Celem wyjazdów na Zielone Szkoły jest integracja zespołu klasowego, lepsze wzajemne poznanie się, kształcenie samodzielności, gospodarności, współżycia w grupie, ukazania różnych form spędzania wolnego czasu. Ponadto ta forma pracy ma u ucznia kształtować postawę badawczą w poszukiwaniu i wykrywaniu różnych problemów, wdrażać do działania przy poznawaniu różnych faktów przyrodniczych. Temu wszystkiemu towarzyszy jeszcze jedna droga uczenia się jaką jest przeżywanie, co prowadzi do trwalszego przyswojenia wiedzy.


REGULAMIN
Oświadczam, że będę konsekwentnie przestrzegał regulaminu bezpiecznego i zdrowego pobytu na Zielonej Szkole.
 1. Nie będę oddalał się od grupy bez wiedzy i zgody opiekuna.
 2. Będę przestrzegał ustalonych godzin posiłków, zbiórek, ciszy nocnej od 21.30 do 07.30
 3. Będę dbał o porządek i czystość w domu wczasowym.
 4. Będę szanował sprzęt i urządzenia na terenie ośrodka.
 5. Będę przestrzegał zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
 6. Nie będę zaśmiecał lasu.
 7. Będę dbał o przyrodę.
 8. Będę miły i uprzejmy w stosunku do koleżanek i kolegów.

POZNAJEMY TAJEMNICE LASU

I dzień Rano
 1. Zapoznanie z ośrodkiem i najbliższym terenem: - omówienie zasad bezpieczeństwa podczas pobytu na Zielonej Szkole - zapoznanie z regulaminem ośrodka
 2. Głośne czytanie wiersza „Po biwaku” - udzielenie odpowiedzi na pytania związane z wierszem.
 3. Ocena postępowania dzieci z wiersza. Ustalenie zasad wzorowego zachowania się w lesie. Układanie zdań haseł na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń.
 4. Wielozdaniowe wypowiedzi na temat „Dlaczego trzeba chronić las przed zniszczeniem?”
 5. Rozwiązywanie zadań z wykorzystaniem czterech działań matematycznych.

Po południu
 1. Wędrówka do lasu - zbieranie materiałów przyrodniczych - rodzaje lasów: iglasty, liściasty, mieszany - rozróżnianie i nazywanie pospolitych drzew i krzewów leśnych ( zabranie ze sobą kluczy do rozpoznawania roślin).
 2. Konkurs między grupami - „Nazwijcie te drzewa”. Dzieci na kartkach przyklejają : liście z różnych drzew i podpisują je.
 3. Wykonanie prac plastycznych z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych przyniesionych z lasu.

Wieczorem
 1. Dyskoteka

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
 • dostrzega i ocenia sytuacje niebezpieczne dla życia zwierząt leśnych i roślin
 • wie, jak należy zachować się w lesie, aby chronić go przed zniszczeniem
 • czyta tekst i zestawia go z ilustracją - rozpoznaje i nazywa pospolite drzewa i krzewy leśne
 • układa hasła na podstawie ilustracji i własnych doświadczeń
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem czterech działań matematycznych.
 
MIESZKAŃCY ZBIORNIKÓW WODNYCH

II dzień Rano
 1. Rozwiązywanie zadań rozmaitych w zakresie czterech działań.
 2. Rozmowa z dziećmi na temat poznawania środowiska przyrodniczego różnymi zmysłami: wzrokiem, słuchem, dotykiem, węchem.
 3. Wycieczka nad jezioro Sławskie.
 4. Obserwacja zwierząt i roślin w naturalnym środowisku – różnymi zmysłami.
 5. Wypełnianie kart pracy: „Zwierzęta wodne i wodno – lądowe” oraz „Rośliny wodne” - załącznik nr 1

Po południu
 1. Kolorowanie ilustracji wybranych roślin i zwierząt wodnych i wodno – lądowych.
 2. Wspólne wykonanie albumu przyrodniczego.
 3. Zwiedzanie „Mini ZOO”. Przejażdżka konno.

Wieczór
 1. Pieczenie kiełbasek przy ognisku.

Przewidywane osiągnięcia uczniów:
 • rozwiązuje proste zadania tekstowe z wykorzystaniem czterech działań matematycznych.
 • potrafi obserwować przyrodę różnymi zmysłami
 • przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas wycieczki
 • wypowiada się na temat życia zwierząt i roślin na podstawie wycieczki
 • uczestniczy aktywnie w pracach zespołu
 
CIEKAWOSTKI PRZYRODNICZE

III dzień Rano
 1. Czytanie wiersza Ewy Szelburg – Zarembiny „Mrówki” oraz tekstu „Warto przeczytać”:
  • rozmowa na temat życia mrówek na podstawie wiersza, tekstu i własnych obserwacji
  • układanie pytań i redagowanie odpowiedzi
 2. Opowiadanie nauczyciela i czytanie przez dzieci ciekawostek o innych zwierzętach leśnych (wiewiórka, sowa, sarna). Recepta na rozpoznawanie owadów.
 3. Wyprawa do lasu – odszukanie mrowiska i obserwacja pracy mrówek. Wypełnienie kart pracy.
 4. Mierzenie obwodu drzew, zapis pomiaru – porządkowanie i porównywanie liczb.
 5. Rozwiązywanie zagadek o roślinach i zwierzętach leśnych.

Po południu
 1. Turniej przyrodniczy– podsumowanie zdobytych wiadomości na Zielonej Szkole. Turniej sprawnościowy: rzuty szyszkami do celu, skoki przez naturalne przeszkody, bieg slalomem pomiędzy drzewami.
 2. Mianowanie na „Miłośnika Przyrody” Wręczenie certyfikatów. Posumowanie pobytu na Zielonej Szkole.

Przewidywane osiągnięcia uczniów: 
 • słucha ze zrozumieniem czytanego tekstu i wypowiada się na jego temat
 • poznaje ciekawostki z życia mrówek
 • wypowiada się na temat życia lasu na podstawie wycieczki
 • rozpoznaje i nazywa napotkane w lesie owady
 • rozwiązuje zagadki o roślinach i zwierzętach leśnych
 • stosuje zdobyte wiadomości w praktycznym działaniu
 • bierze aktywny udział w grach i zabawach terenowych z pokonywaniem naturalnych przeszkód.

Pliki do pobrania: Konspekt Zielona Szkoła i Karty pracy
 
STOPKA