SP1 Psycholog wtorek, 01 grudnia 2020
START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START


Psycholog PDF Drukuj EmailZajmujemy się diagnozą uczniów zgłoszonych przez rodziców lub skierowanych przez nauczyciela. Diagnoza dotyczy, najczęściej:
  • przyczyn trudności w nauce,
  • problemów emocjonalnych,
  • zaburzeń zachowania.

Opieką postdiagnostyczną:
  • rozmowy z rodzicami – informacje o wynikach badań, ukierunkowanie oddziaływań rodziców w domu, ustalenie zasad współpracy ze szkołą; w uzasadnionych przypadkach skierowanie do właściwych specjalistów,
  • konsultacje z reedukatorem i logopedą;
  • rozmowy z nauczycielami, w celu ustalenia optymalnych oddziaływań i wymagań w stosunku do badanych uczniów.

Inne formy pomocy psychologicznej:
  • porady dla rodziców w formie indywidualnych spotkań lub pogadanki zgodnie z zapotrzebowaniem;
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami;
  • poradnictwo psychologiczne dla wychowanków i nauczycieli.


mgr Natalia Werk-Wierzbicka - psycholog
(gab. 302B)
mgr Dominika Michalak - psycholog
(gab. 302B)
  Poniedziałek
 1140 - 1250
 1250 - 1335  klasa 5e
 1335 - 15
30 
  Wtorek
 800 - 845   rewalidacja
 855 - 1045  
 1045 - 1130  klasa 5e
 1130 - 1345  
 1345 - 1430  klasa 5e
 1430 - 1530  
  Środa
 1140 - 1530
  Czwartek  855 - 940   klasa 5e
 940 - 1250  
 1250 - 1345  rewalidacja
 1345 - 1530   
  Piątek  1140 - 1250 
 1250 - 1335  klasa 5e
 1335 - 15
30 
  Poniedziałek
  800 - 1200  
  Wtorek
 1030 - 1530
  Środa
 800 - 1235
  Czwartek  800 - 1230
  Piątek  800 - 1200