SP1 Psycholog wtorek, 26 października 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

PsychologZajmujemy się diagnozą uczniów zgłoszonych przez rodziców lub skierowanych przez nauczyciela. Diagnoza dotyczy, najczęściej:
  • przyczyn trudności w nauce,
  • problemów emocjonalnych,
  • zaburzeń zachowania.

Opieką postdiagnostyczną:
  • rozmowy z rodzicami – informacje o wynikach badań, ukierunkowanie oddziaływań rodziców w domu, ustalenie zasad współpracy ze szkołą; w uzasadnionych przypadkach skierowanie do właściwych specjalistów,
  • konsultacje z reedukatorem i logopedą;
  • rozmowy z nauczycielami, w celu ustalenia optymalnych oddziaływań i wymagań w stosunku do badanych uczniów.

Inne formy pomocy psychologicznej:
  • porady dla rodziców w formie indywidualnych spotkań lub pogadanki zgodnie z zapotrzebowaniem;
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami;
  • poradnictwo psychologiczne dla wychowanków i nauczycieli.


mgr Dominika Michalak - psycholog
(gab. 302B)


  Poniedziałek
 rewalidacja 800 - 845  
 845 - 12
00  
  Wtorek
 1130 - 1615
  Środa
 950 - 1615
 rewalidacja 1150 - 1235  
  Czwartek  745 - 1335
  Piątek  800 - 1100   


   
   

 
STOPKA