SP1 Psycholog poniedziałek, 02 sierpnia 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

PsychologZajmujemy się diagnozą uczniów zgłoszonych przez rodziców lub skierowanych przez nauczyciela. Diagnoza dotyczy, najczęściej:
  • przyczyn trudności w nauce,
  • problemów emocjonalnych,
  • zaburzeń zachowania.

Opieką postdiagnostyczną:
  • rozmowy z rodzicami – informacje o wynikach badań, ukierunkowanie oddziaływań rodziców w domu, ustalenie zasad współpracy ze szkołą; w uzasadnionych przypadkach skierowanie do właściwych specjalistów,
  • konsultacje z reedukatorem i logopedą;
  • rozmowy z nauczycielami, w celu ustalenia optymalnych oddziaływań i wymagań w stosunku do badanych uczniów.

Inne formy pomocy psychologicznej:
  • porady dla rodziców w formie indywidualnych spotkań lub pogadanki zgodnie z zapotrzebowaniem;
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami;
  • poradnictwo psychologiczne dla wychowanków i nauczycieli.


mgr Natalia Werk-Wierzbicka - psycholog
(gab. 302B)
mgr Dominika Michalak - psycholog
(gab. 302B)
  Poniedziałek
 1140 - 1250
 1250 - 1335  klasa 5e
 1335 - 15
30 
  Wtorek
 800 - 845   rewalidacja
 855 - 1045  
 1045 - 1130  klasa 5e
 1130 - 1345  
 1345 - 1430  klasa 5e
 1430 - 1530  
  Środa
 1140 - 1530
  Czwartek  855 - 940   klasa 5e
 940 - 1250  
 1250 - 1345  rewalidacja
 1345 - 1530   
  Piątek  1140 - 1250 
 1250 - 1335  klasa 5e
 1335 - 15
30 
  Poniedziałek
  800 - 1200  
  Wtorek
 1030 - 1530
  Środa
 800 - 1235
  Czwartek  800 - 1230
  Piątek  800 - 1200   

 
STOPKA