Psycholog DrukujGodziny pracy psychologa szkolnego (gabinet 208 B)


  Poniedziałek
  800 - 1430  (1235-1335 - dyżur w świetlicy szkolnej)
  Wtorek
 1130 - 1630
  Środa
 800 - 1330
  Czwartek  800 - 1230
  Piątek  800 - 1335   (1235-1335 - dyżur w świetlicy szkolnej)

Zajmuje się diagnozą uczniów zgłoszonych przez rodziców lub skierowanych przez nauczyciela. Diagnoza dotyczy, najczęściej:
  • przyczyn trudności w nauce,
  • problemów emocjonalnych,
  • zaburzeń zachowania.

Opieką postdiagnostyczną:
  • rozmowy z rodzicami – informacje o wynikach badań, ukierunkowanie oddziaływań rodziców w domu, ustalenie zasad współpracy ze szkołą; w uzasadnionych przypadkach skierowanie do właściwych specjalistów,
  • konsultacje z reedukatorem i logopedą;
  • rozmowy z nauczycielami, w celu ustalenia optymalnych oddziaływań i wymagań w stosunku do badanych uczniów.

Inne formy pomocy psychologicznej:
  • porady dla rodziców w formie indywidualnych spotkań lub pogadanki zgodnie z zapotrzebowaniem;
  • rozmowy terapeutyczne z uczniami i rodzicami;
  • poradnictwo psychologiczne dla wychowanków i nauczycieli.