SP1 Świetlica środa, 15 sierpnia 2018
 

Świetlica PDF Drukuj Email


Świetlica szkolna zapewnia opiekę uczniom od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 - 16.00

Wychowawcy świetlicy:
mgr Andrzej Woźniak
mgr Izabela Kudokas-Drąg
mgr Joanna Naumik
mgr Marta Durys
mgr Alicja Drąg
mgr Teresa Kamińska

Czy to w słońce, czy to w deszcz, w świetlicy fajnie jest…


   Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki przed lekcjami i po ich zakończeniu. Spędzanie przez uczniów czasu w świetlicy powinno również sprzyjać ich wszechstronnemu rozwojowi – wzbogacać wiadomości, rozwijać umiejętności i zainteresowania oraz wychowywać. Dlatego na zajęciach świetlicowych realizujemy także zadania wychowawcze i dydaktyczne.
   Dzieci uczęszczające do naszej świetlicy maja czas na dowolne zabawy, zgodne ze swoimi upodobaniami, które staramy się odpowiednio kształtować. Rozmawiamy z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania czasu proponując im różnorodne gry i zabawy. Odpowiednio dobrane działania, wyzwalają aktywność poznawczą i twórczą dzieci oraz wzbogacają ich wiadomości i doświadczenie.

W ramach codziennych zajęć świetlicowych:
  • rozwijamy zdolności manualne poprzez różnorodne techniki plastyczne i zajęcia praktyczne;
  • rozbudzamy zainteresowania czytelnicze poprzez czytanie prasy i literatury dziecięcej, wizyty w bibliotece szkolnej;
  • rozwijamy zainteresowania teatralne poprzez przygotowywanie ciekawych przedstawień i udział w przeglądach teatrów dziecięcych;
  • dostarczamy radości i zadowolenia organizując różnorodne zabawy, imprezy i konkursy;
  • kształcimy zdolności poznawcze stosując gry i zabawy dydaktyczne, rozwiązywanie krzyżówek i rebusów;
  • uczymy dzieci poczucia estetyki poprzez wykonywanie dekoracji do świetlicy, gazetek tematycznych, eksponowanie prac dzieci na wystawkach oraz w galerii prac;
  • wdrażamy uczniów do poczucia ładu i porządku poprzez poszanowanie wyposażenia świetlicy;
  • dbamy o kulturę osobistą dzieci poprzez pogadanki, wdrażanie dzieci do używania form grzecznościowych;
  • zachęcamy uczniów do udziału w konkursach szkolnych i międzyszkolnych;
  • pomagamy uczniom w odrabianiu zadań domowych.
Działalność świetlicy jest ściśle zintegrowana z zadaniami szkoły. Zajęcia w świetlicy, choć mają inny charakter niż lekcje, niewątpliwie przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów.
 
 
 AKTUALNOŚCI  ŚWIETLICY  SZKOLNEJ