SP1 Terapia pedagogiczna środa, 21 sierpnia 2019
 

 
Logo Librus
 


Szkoła kreatywnego myślenia i działania
Logo Etwinning
Od grosika do złotówki
Ekologia
E K O L O G I A
Dobra Szkoła
Międzyszkolny Konkurs Filmowy
album fotograficzny klasy 1a
EnglishBlog
Logo wf z klasą
Zapraszamy
na naszego bloga
 szkoła promująca zdrowie
Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń


ŚWIETLICA
logo FAR

 
Odsłon : 8386567
Terapia pedagogiczna PDF Drukuj Email
     Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole prowadzę od trzech lat po ukończeniu Studiów Podyplomowych z „Terapii Pedagogicznej”. Na zajęcia uczęszczają dzieci z zaburzeniami funkcji percepcyjno-motorycznych, mające trudności w nauce czytania i pisania. Praca w zespole korekcyjno-kompensacyjnym polega na indywidualnym oddziaływaniu terapeutycznym na każde dziecko w zależności od stwierdzonych u niego zaburzeń powodujących trudności w nauce. Każde dziecko uczęszczające na zajęcia jest przebadane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 
    Na zajęciach stosuję ćwiczenia stymulujące i korekcyjne zaburzonych funkcji w zakresie:
  • percepcji wzrokowej i orientacji przestrzennej
  • percepcji słuchowej
  • sprawności manualnej i grafomotorycznej
  • koordynacji wzrokowo-ruchowo-słuchowej.

    Kształtuję umiejętności czytania i pisania, umiejętności matematyczne oraz stosuję oddziaływania o charakterze psychoterapeutycznym zmierzające do odciążenia układu nerwowego.

     W pracy terapeutycznej ważną rolę odgrywa współpraca z rodzicami. Udział rodziców w zajęciach oraz kontynuowanie ćwiczeń wskazanych przez terapeutę w domu przyspiesza osiąganie pozytywnych efektów w pracy. Wspólne zabawy i zajęcia usprawniające zaburzone funkcje budują więź emocjonalną między rodzicami i dzieckiem. Zwiększają zaangażowanie rodziców problemami dziecka i pozwalają na kształtowanie właściwych postaw rodzicielskich wobec niepowodzeń szkolnych.
   
Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne odbywają się w gabinecie 302B, a raz w miesiącu w pracowni komputerowej 308B.
Rozkład zajęć
 
 Poniedziałek  1035 – 1130
 Wtorek  1150 – 1235
 Piątek  855 – 940
 
 
     W prezentowanych przeze mnie scenariuszach zajęć chciałam pokazać różnorodne ćwiczenia jakie stosuję w pracy z dziećmi z różnego rodzaju zaburzeniami. Myślę, że pokazane przeze mnie ćwiczenia będą pomocne nauczycielom, terapeutom poszukującym nowych form pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się.


Zapraszam do lektury
mgr Izabela Olszańska