SP1 Aktualności Uczymy się Historii - Konstytucja 3 Maja piątek, 14 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Uczymy się Historii - Konstytucja 3 Maja
 3 maja 2020 r. (w niedzielę) obchodzimy 229 ROCZNICĘ UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA.

   Ta ustawa zasadnicza zatwierdzona w 1791 roku przez Sejm Czteroletni (1788-1792) zwanym Wielkim była efektem pracy i zabiegów stronnictwa patriotycznego, które dążyło do zreformowania ustroju oraz próbą ratowania państwa przed kolejnymi rozbiorami- ingerencją państw ościennych Rosji, Austrii i Prus w wewnętrzne sprawy Rzeczypospolitej. 

   KONSTYTUCJA 3 MAJA uchwalona w 1791 roku pod nazwą USTAWA RZĄDOWA. Była pierwszą w Europie, a drugą w świecie (po Stanach Zjednoczonych) ustawą zasadniczą regulującą podstawowe problemy społeczno polityczne, prawa i obowiązki obywateli oraz zasady organizacji władz.

KONSTYTUCJA SKŁADAŁA SIĘ Z 11 ROZDZIAŁÓW
 

II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. 
VIII.
IX.
X.
XI. 
Religia panująca. 
Szlachta, Ziemianie. 
Miasta i Mieszczanie. 
Chłopi, Włościanie. 
Rząd, czyli oznaczenie Władz Publicznych. 
Sejm, czyli Władza Prawodawcza. 
Król, Władza Wykonawcza. 
Władza Sądownicza. 
Regencja. 
Edukacja Dzieci Królewskich. 
Siła Zbrojna Narodowa.

   W konstytucji zakreślono ramy nowego państwa- monarchii konstytucyjnej i parlamentarnej.
Zniesiono wolną elekcję i liberum veto, zlikwidowano odrębność Korony i Litwy, powołano rząd tzw. Straż Praw z królem na czele jako organ władzy wykonawczej, organem władzy ustawodawczej był Sejm, zwiększono liczbę wojska, zreformowano sądownictwo, nadano uprawnienia dla mieszczan i chłopów. 

Głównymi twórcami konstytucji byli:
- Stanisław August Poniatowski (ostatni elekcyjny król Polski) 
- Stanisław Małachowski (marszałek sejmu)
- Hugo Kołłątaj
(duchowny i uczony)
- Ignacy Potocki
(marszałek wielki litewski, dramaturg)
- Stanisław Staszic
(pisarz, filozof, pedagog)
 
   Konstytucja została obalona w 1792 roku wskutek agresji rosyjskiej i konfederacji targowickiej. Konsekwencją przegranej Polaków był drugi rozbiór Polski w 1973 roku, a następnie w 1975 roku trzeci rozbiór, który zlikwidował niepodległe państwo polskie na 123 lata. 

   Rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja była świętem państwowym w okresie międzywojennym(po odzyskaniu niepodległości do wybuchu II wojny światowej). Po II wojnie światowej w nowej rzeczywistości politycznej i ustrojowej zaprzestano obchodzenia tej rocznicy.
Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przywrócił święto państwowe – dzień 3 MAJA– rocznicę uchwalenia pierwszej polskiej konstytucji w 1791 roku.

Konstytucja Rzeczpospolitej PolskiejBożena Masłowska


 
 
STOPKA