SP1 Aktualności Konkurs Pięknego Czytania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania czwartek, 13 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Konkurs Pięknego Czytania z okazji Ogólnopolskiego Dnia Głośnego Czytania

Cele konkursu:
• promocja czytelnictwa,
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych,
• propagowanie kultury czytelniczej,
• popularyzacja książek dla młodzieży znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej,
• nobilitowanie dbałości o piękno języka ojczystego,
• wdrażanie do staranności przekazu językowego,
• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Regulamin konkursu:
• w konkursie biorą udział uczniowie klas I – III (uczniowie wytypowani są przez wychowawcę w eliminacjach klasowych – są to 3 osoby z każdej klasy),
• zgłoszenia uczniów do konkursu zbierane są przez wychowawcę klasy,
• konkurs przebiega w dwóch etapach:
– I etap – eliminacje klasowe
– II etap – szkolny – 29.10. 2020r.
• zadaniem uczestnika jest przeczytanie własnego tekstu, przygotowanego w domu oraz tekstu zaproponowanego przez nauczyciela bibliotekarza
• uczestnik ma możliwość zapoznania się z tekstem przed samym występem,
• czas czytania – do 2 minut.

Kryteria oceny:
Podczas czytania ocenie podlegać będzie: płynność i bezbłędność czytania, wyrazistość i dykcja oraz interpretacja czytanego tekstu poprzez wykorzystanie środków artystycznego wyrazu, tj: pauzowanie, tempo, modulacja głosu i jego natężenie.

Skład komisji konkursowej:
nauczyciele bibliotekarze

Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania”, możliwe jest przyznanie wyróżnień. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie. Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.
Serdecznie zapraszamy!
 
 
STOPKA