SP1 Aktualności Ze słownikami na Ty wtorek, 11 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Ze słownikami na Ty
„Każdy słownik jest skarbcem informacji językowych
otwartym i dostępnym dla każdego.
Tylko pierwsze kartkowanie słownika na oślep w poszukiwaniu
żądanego wyjaśnienia może się skończyć niepowodzeniem.
W miarę wzrostu wprawy staje się on najpewniejszym doradcą…”
Maria Nagajowa

„Słowa są niczym pieniądze; mają wartość tylko wtedy, gdy są właściwie użyte”.

   Sprawne posługiwanie się językiem jest niezwykle ważną umiejętnością. Dlatego istnieje potrzeba systematycznej pracy nad poprawnością i wyrazistością mowy, nad bogaceniem słownictwa, nad kształceniem umiejętności korzystania ze słowników i różnych źródeł informacji.

  Dnia 29 marca 2012 r. odbył się międzyklasowy konkurs językowy pt. „Ze słownikami na Ty”, w którym wzięły udział trzyosobowe zespoły uczniów klas VI. Celem konkursu było podsumowanie wiadomości uczniów o słownikach języka polskiego, kształcenie sprawnego posługiwania się nimi oraz podniesienie świadomości językowej uczniów.
Zadania polegały na użyciu poprawnych form językowych w zdaniach i wyrażeniach, dopasowaniu do związków frazeologicznych odpowiednich objaśnień, dopisaniu antonimów i synonimów, wyjaśnieniu znaczeń słów obcego pochodzenia oraz rozwiązaniu „łamigłówki słownej” i „sałatki literowej”.
   Wszyscy wykazali się dużą sprawnością w dobieraniu i posługiwaniu się odpowiednimi słownikami, dając tym wyraz swojej troski o piękną i poprawną polszczyznę.

WYNIKI KONKURSU:
I miejsce – klasa VI b
II miejsce – klasa VI c
III miejsce – klasa VI d
IV miejsce – klasa VI a
Jolanta Koch
Izabela Olszańska
fot: Piotr Pałac, Jolanta Koch, Izabela Olszańska
 
STOPKA