SP1 Aktualności WARSZTATY Z RODZICAMI sobota, 08 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

WARSZTATY Z RODZICAMI

„Przyczyny niepowodzeń szkolnych i sposoby radzenia sobie z nimi”.

   Spotkanie warsztatowe z rodzicami uczniów klasy II d odbyło się 06.11.2012 roku. Zaplanowane spotkanie miało na celu przybliżenie rodzicom problemu trudności i niepowodzeń szkolnych, a więc dostrzegania i rozpoznawania rodzaju trudności dziecka w nauce.
   Spotkanie miało charakter ćwiczeń warsztatowych. Po przywitaniu rodziców, nauczyciel prowadzący przedstawił harmonogram zebrania, podał główny cel warsztatów, a następnie wyjaśnił terminologię niepowodzeń szkolnych i ich głównych przyczyn.
   Rodzice zostali losowo podzieleni na 3 grupy. Pracowali w kilkuosobowych zespołach. Chętnie i dość precyzyjnie odpowiadali na pytania. Jedna grupa miała przyczyny ekonomiczno- społeczne niepowodzeń szkolnych, druga przyczyny biopsychiczne, a trzecia dydaktyczne. Po analizie spostrzeżeń, rodzice wraz z wychowawcą zastanawiali się: „W jaki sposób niwelować trudności, które z nich można wykluczyć i jak pomóc dziecku w ich przezwyciężaniu”?
   Zajęcia spotkały się z życzliwym przyjęciem rodziców. Miła atmosfera wpłynęła bardzo korzystnie na sam przebieg spotkania, jak również na pracę rodziców i jakość wypracowanych przez nich materiałów.
Wychowawca II d
Monika Majerska
fot. Honorata Kryszewska
 
STOPKA