SP1 Aktualności Konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń” sobota, 08 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Konkurs „Bezpieczna Szkoła – Bezpieczny Uczeń”

Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia…


   Dnia 28.11.2012 r. przeprowadzono konwersatoria na temat konieczności przestrzegania przepisów prawa, na które został zaproszony mecenas, pan Leszek Wroczyński.
   Prowadzący w ciekawy sposób przedstawił uczniom zawiłe zagadnienia wybranych przepisów z zakresu prawa cywilnego i karnego. Dzieci miały okazję dokonać interpretacji niektórych z nich. Nawiązał także do istniejących w szkole przepisów takich jak: Statut Szkoły, Regulamin Ucznia, WSO, i WSOZ. Prowadzący podczas prelekcji odwoływał się do życia szkolnego i rodzinnego uczniów. Na konkretnych przykładach omawiał konsekwencje łamania zasad i norm społecznych. Zachęcał uczniów do zainteresowania się koleżankami i kolegami nieakceptowanymi przez rówieśników, gdyż to oni często są ofiarami różnych form agresji. Poruszane były również zagadnienia związane z wagarami, niszczeniem mienia szkoły i własności innych osób, pobicia oraz stosowania przemocy psychicznej.
   Nasz gość analizował także przyczyny łamania obowiązujących reguł i norm uznając, że bardzo duży wpływ na uczniów ma grupa rówieśnicza, nieumiejętność panowania nad sobą i swoimi impulsywnymi zachowaniami, brak refleksji co zagrożeniach i konsekwencjach swoich czynów, brak reakcji innych na negatywne zachowania. Nawiązał również do rozmaitych sytuacji rodzinnych, które wpływają na negatywne zachowania dzieci.
   Najczęściej wymieniane były problemy związane z: spóźnianiem się na lekcje, wagarami, zastraszaniem, pobiciem, bezprawnym umieszczaniem wizerunku innych osób w Internecie, podszywaniem się pod kogoś czy też obrażaniem, wulgaryznym słownictwem. Pan mecenas szczegółowo zinterpretował także pojęcie stalkingu.
   Dokładnie zostały omówione konsekwencje naruszania poszczególnych przepisów prawa (zarówno wobec dzieci jak i ich opiekunów prawnych). Prowadzący apelował o zgłaszanie osobom dorosłym sytuacji problemowych, z którymi nie radzą sobie uczniowie. Podsumowaniem spotkania były pytania uczniów do pana mecenasa.
   Dzięki przeprowadzonym konwersatoriom uczniowie naszej szkoły poznali podstawowe przepisy prawa karnego i cywilnego odnoszące się do nieletnich. Zrozumieli także, że każdy ma obowiązek przestrzegania prawa, a kto je łamie, ponosi tego konsekwencje.
Koordynatorzy
fot. Cezary Sułkowski
 
STOPKA