SP1 Aktualności Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń czwartek, 13 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń

   Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne.
   W miesiącu grudniu wychowawcy klas przeprowadzili zajęcia na w/w temat. Celem przeprowadzonych pogadanek było poznanie podstawowych praw związanych z ochroną dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, rozpoznawanie sytuacji i zachowań naruszających godność i dobra osobiste człowieka.
   W klasach młodszych zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczniowie w zespole zastanawiali się nad terminem agresja, nad prawidłowymi metodami rozwiązywania konfliktów w klasie, w szkole, a także poza szkołą. Przypomnieli o zasadach kulturalnego zachowania na co dzień. Wzięli udział również w scenkach sytuacyjnych. Dzieci próbowały wczuć się w rolę osób poniżonych oraz agresywnych. Uczniowie próbowali podać „receptę” na poprawę zachowania zaczynając od siebie.
 
fot. Monika Majerska
 
   W klasach IV-VI przeprowadzone zostały zajęcia w formie prezentacji multimedialnej, pogadanki. Uczniowie wymieniali oraz prezentowali przykładowe zachowania naruszające godność osobistą człowieka. Omawiali przyczyny złych zachowań i sposoby rozwiązywania problemów związanych z występującą agresją.
   Uczniowie brali aktywny udział w zajęciach. Podczas dyskusji opierali się na Konwencji o Prawach Dziecka, zapoznali się z niektórymi przepisami Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Karnego, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Konstytucji RP.
 
fot. Karolina Wojtiuk i Bożena Masłowska
 
   Podsumowaniem tematu „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne było odwołanie się do zadania: 9 czyli przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...”- spotkanie z przedstawicielem prawa mecenasem Leszkiem Wroczyńskim.

   Poprzez realizację tego zadania uczniowie głębiej poznali zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki - ucznia i obywatela.
Koordynatorzy
 
STOPKA