SP1 Aktualności Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń sobota, 08 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Bezpieczna Szkoła - Bezpieczny Uczeń
Zadanie 5.

   Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić.

   W lutym specjaliści z zakresu terapii uzależnień Elżbieta Anzlik i Stanisław Majdański przeprowadzili w klasach I-III oraz w klasach IV-V konwersatoria na temat szkodliwości zażywania substancji psychoaktywnych. Głównym celem tego spotkania było zapoznanie uczniów z podstawowymi informacjami związanymi z profilaktyką uzależnień.
   Uczniowie poprzez burzę mózgów ustalali jakie zagrożenia społeczne i osobiste płyną z używania tytoniu, narkotyków, dopalaczy. Określali jakie części ciała są szczególnie narażone na działanie tych toksycznych substancji. Dzieci wypowiadały się na temat swoich planów na przyszłość i w jaki sposób środki psychoaktywne mogłyby wpłynąć na ich zawodowe kariery.
   Największą popularnością wśród dzieci cieszyły się alko gogle. Dzieci mogły porównać swoją sprawność i kontrolę nad ciałem oczami osoby trzeźwej i z 1,6 promila alkoholu. Mówiły o swoich odczuciach – braku poczucia bezpieczeństwa i stabilności. Uczniowie stwierdzili, że taka osoba jest narażona na wiele niebezpieczeństw. Dzieci potrafiły uzasadnić potrzebę walki z używaniem i dostępem do środków psychoaktywnych, tytoniu itp.
   Prowadzący poinformowali uczestników spotkania, gdzie mogą szukać pomocy i wsparcia osoby uzależnione, np.:
  • psycholog, terapeuta uzależnień, informacje u pedagoga szkolnego;
  • Poradnie Zdrowia Psychicznego i Uzależnień;
  • Polskie Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii;
  • Niebieska Linia - www.niebieskalinia.pl;
  • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych przy Ośrodku Interwencji Kryzysowej;
  • Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Żarach;
  • Telefony Zaufania - Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii- 801 199 990
fot. Cezary Sułkowski
 
   We wszystkich klasach szóstych specjaliści z zakresu terapii uzależnień przeprowadzili warsztaty (2 godziny lekcyjne) dla uczniów na temat szkodliwości i przyczyn uzależnienia od narkotyków. W związku z tym, że po tego typu używki sięgają coraz młodsi, bardzo ważne jest wyposażenie uczniów w niezbędną wiedzę na ten temat. Uczniowie bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat zajęć, czemu dali wyraz w informacjach zwrotnych. Uznali, że dzięki temu zdecydowanie poszerzyli swoja wiedzę i uświadomili sobie zagrożenia wynikające z zażywania środków psychoaktywnych.
Nauczyciele koordynatorzy
 
fot. Piotr Pałac
 
STOPKA