SP1 Aktualności Certyfikat „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń” poniedziałek, 02 sierpnia 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Certyfikat „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”


Od września 2012 roku do lutego 2013 roku uczniowie naszej Szkoły brali udział w II Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczna Szkoła-Bezpieczny Uczeń”. 

Celem konkursu było popularyzowanie wśród dzieci podstawowych zasad funkcjonowania państwa prawa i społeczeństwa obywatelskiego. Równocześnie konkurs miał służyć podniesieniu poziomu bezpieczeństwa szkoły i uczniów. W okresie wrzesień 2012 – luty 2013 zostały przeprowadzone następujące zadania konkursowe:

Realizowane zadania:
1.  Przeprowadzenie, we wszystkich klasach szkoły, debaty uczniowskiej nt. „Państwo, prawo, społeczeństwo, obywatel” z testem sprawdzającym dla uczniów według układu opracowanego przez szkołę.
2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu nt. „Co powinno się zmienić w Twojej szkole, rodzinie, otoczeniu, by poprawić relacje między ludźmi (nauczyciel-uczeń, dziecko-rodzina, koledzy w miejscu zamieszkania, osiedlu, miejscowości)”.
3. Przeprowadzenie spotkań dla uczniów z przedstawicielami Policji, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, organizacji społecznych nt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, domu, na ulicy; zagrożenia, udzielania pomocy, obrona konieczna”.
4. Przeprowadzenie pogadanek we wszystkich klasach na temat: „Prawna ochrona dóbr osobistych człowieka, w tym nietykalności cielesnej, a zwyczaje szkolne”.
5. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: „Tytoń, narkotyki, dopalacze - jak się przed tym bronić?”. 
6. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów na temat: „Kibole, blokersi, grupy podwórkowe - co robić, jeśli rozpoznajesz zagrożenie, jak się bronić przed wciągnięciem do paczki?”.
7. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: „Mój przyjaciel jest inwalidą - jak kształtować postawy akceptujące niepełnosprawność?”. 
8. Przeprowadzenie we wszystkich klasach konwersatoriów pod hasłem: „Nie jesteś sam. Jak monitorować sytuację osób z otoczenia szkolnego lub środowiskowego, które znalazły się w biedzie, chorobie, stanie sieroc twa społecznego lub „eurosieroctwa”; gdzie szukać pomocy?”.
9. Przeprowadzenie konwersatoriów na temat: „Przestrzeganie prawa to obowiązek każdego, także ucznia...”.
10. Przeprowadzenie konkursu plastycznego o wizji uczniów na temat bezpiecznej szkoły. Nasze działania zostały docenione i Szkoła otrzymała certyfikat poświadczający, że nasza placówka to przyjazne i bezpieczne miejsce. 

 Honorowy patronat nad konkursem sprawowali:
 
Ewa Kopacz - Marszałek Sejmu RP, Jerzy Wenderlich - Wicemarszałek Sejmu RP, Maria Pańczyk-Pozdziej - Wicemarszałek Senatu RP, Mieczysław Augustyn - Senator RP, Przewodniczący Komisji Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP, Włodzimierz Cimoszewicz - Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych Senatu RP,
Ryszard Kalisz - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, Andrzej Misiołek - Senator RP, Rafał Muchacki - Senator RP, Przewodniczący Komisji Zdrowia Senatu RP, Andrzej Person - Senator RP, Jadwiga Rotnicka - Senator RP, Przewodnicząca Komisji Środowiska Senatu RP, Zbigniew Rynasiewicz - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Infrastruktury Sejmu RP, Janusz Sepioł - Senator RP, Przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej Senatu RP, Michał Seweryński - Senator RP, Przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji Senatu RP, Wojciech Szarama - Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Komisji Ustawodawczej Sejmu RP, prof. Edmund Wittbrodt - Senator RP, Przewodniczący Komisji Spraw Unii Europejskiej Senatu RP, Marek Ziółkowski - Senator RP, Przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej Senatu RP,
Jarosław Gowin - Minister Sprawiedliwości RP, Bogdan Zdrojewski - Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. dr hab. Zaroisz Wieluński - Prorektor ds. Studiów Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu,
Maria Borecka Zachodniopomorski Kurator Oświaty, Stanisław Faber - Śląski Kurator Oświaty, Jan Kamiński - Łódzki Kurator Oświaty, Jerzy Kiszkiel - Podlaski Kurator Oświaty, Anna Łukaszewska - Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Małgorzata Muzoł - Świętokrzyski Kurator Oświaty, Aleksander Palczewski - Małopolski Kurator Oświaty, Grażyna Przasnyska - Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty, Elżbieta Walkowiak - Wielkopolski Kurator Oświaty, Elżbieta Wasilenko - p.o. Pomorskiego Kuratora Oświaty, Jacek Wojtas - Podkarpacki Kurator Oświaty, Radosław Wróblewski - p.o. Lubuskiego Kuratora Oświaty.
 
 
STOPKA