SP1 Aktualności Warsztaty szkoleniowe czwartek, 13 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Warsztaty szkoleniowe

   W roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr1 w Żarach przystąpiła to realizacji projektu: „Wyrównywanie szans edukacyjnych – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania w klasach I-III”, pod tytułem: „Bawimy się ucząc i poznając świat”.

Realizujemy pięć (5) zadań:
  1. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji.
  2. Zajęcia dodatkowe dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych.
  3. Zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie.
   Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne, które będą wspomagały realizację projektu, a tym samym pomagały dzieciom w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Pomoce zostały zakupione przez gminę miejską Żary z firmy „Remi”. W związku z tym przedstawiciel firmy przeprowadził szkolenie dla nauczycieli z zakresu prawidłowego i wszechstronnego wykorzystania pomocy dydaktycznych. Wszyscy doskonale bawili się ucząc korzystania z tak ciekawych i rozwijających pomocy dydaktycznych.
Wicedyrektor szkoły
Honorata Kryszewska
fot. Cezary Sułkowski
 
STOPKA