SP1 Aktualności „Bawimy się ucząc i poznając świat” piątek, 14 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

„Bawimy się ucząc i poznając świat”

   Od września 2013 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Żarach uczniowie klas I-III uczestniczą w zajęciach dodatkowych rozwijających i uzupełniających ich wiadomości i umiejętności. Zajęcia te prowadzone są w pięciu obszarach dotyczących zainteresowań i potrzeb uczniów:  
  1. Zajęcia dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy – prowadząca p. Iwona Szczuka.
  2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji – prowadząca p. Aneta Kochanowicz.
  3. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych – prowadząca p. Honorata Kryszewska.
  4. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych humanistycznie – prowadząca p. Halina Pietrzak.
  5. Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych z uwzględnieniem nauk matematycznych – prowadząca p. Grażyna Ćwikła.
   Na poziom atrakcyjności tych zajęć duży wpływ ma m. in. finansowane ze środków Unii Europejskiej wyposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne, których rodzaj uwzględnia założenia realizowanego projektu, a także mała liczebność grup.  
   Uczniowie mają okazję, dzięki stosowanym przez prowadzących metodom czynnościowym, działać bawiąc się w małych grupach, uczestniczyć w grach zespołowych, „smakując” prawdziwej i zdrowej rywalizacji, ucząc się współpracy i owocnego współdziałania.  
   Uzdolnienia matematyczne czy humanistyczne to nie tylko szkoła i lekcja. One manifestują się u najmłodszych dzieci właśnie w czasie zabaw, konkursów czy imprez. Dlatego podczas zajęć, poza lekcją, dzieci uzdolnione mają okazję i możliwość zadawania dużej ilości pytań, mogą „chwalić się” wiedzą i umiejętnościami – kiedy bez obrazów, słów i zapisów symbolicznych działają i „rozwiązują” zadania szybciej i często zupełnie innym sposobem niż w podręczniku. Właśnie tak manifestują, nazywają, a często jeszcze odkrywają swoje uzdolnienia.  
   Dlatego tego typu zajęcia to bardzo ciekawy i skuteczny pomysł na edukację uczniów klas I-III. 
Grażyna Ćwikła


       FOTORELACJA
fot. Grażyna Ćwikła, Piotr Pałac, Honorata Kryszewska
 
STOPKA