SP1 Aktualności Szkolne Koło PCK sobota, 08 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Szkolne Koło PCK

   W roku szkolnym 2013/2014 swoją działalność kontynuuje Szkolne Koło PCK. Od września do grudnia trwa do niego nabór. Jego członkiem może być każdy uczeń, który opłaci składkę w wysokości 3 zł.
   Dnia 31 października do szkolnego koła PCK zostali przyjęci uczniowie klas pierwszych, których uroczyście zapisano do Klubu Wiewiórka. Miało to miejsce podczas apelu, który odbył się w sali gimnastycznej naszej szkoły. Uroczystość przygotowali uczniowie klasy I d i członkowie Koła Pierwszej Pomocy pod nadzorem p. Krystyny Rewaj i p. Katarzyny Król.
   Uczniowie otrzymali legitymacje, upominki, zapoznali się z celami i zadaniami Klubu Wiewiórki i Szkolnego Koła PCK.
fot. Katarzyna Król

   Cel i zadania klubu Wiewiórka
 1. Celem klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.
 2. W swojej działalności Klub Wiewiórka realizuje następujące zadania:
  1. - kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej;
   -kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia - popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania się;
   - popularyzuje zasady bezpieczeństwa - profilaktyka przedwypadkowa oraz podstawy pierwszej pomocy;
   - kształtuje postawy proekologiczne wśród dzieci;
   - przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.
 3. Cel i zadania Klubu Wiewiórka realizowane są głównie przy pomocy programu „Super Wiewiórka – Przyjaciółka Oli i Kuby” opracowanego przez Krajową Radę Młodzieżową PCK.
   
   Zapraszam do obejrzenia migawek z działalności Koła Pierwszej Pomocy. 
Opiekun SKPCK
Katarzyna Król
 
fot. Katarzyna Król


Konkurs wiedzy o zdrowiu

   W środę, 13 listopada 2013 r. 82 uczniów naszej szkoły przystąpiło do Ogólnopolskiego Konkursu na temat zdrowia i jego ochrony.
   Wyniki już w styczniu! Czekamy na nie z niecierpliwością.
Opiekun SKPCK
Katarzyna Król 

fot. Katarzyna Król

 
STOPKA