SP1 Aktualności Pamiętamy o Miejscach Pamięci Narodowej piątek, 07 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Pamiętamy o Miejscach Pamięci Narodowej

   11 kwietniu 2013 roku, podczas uroczystości upamiętniającej Rocznicę Powstania Styczniowego oraz Ofiary Tragedii Katyńskiej i Smoleńskiej, został podpisany Akt Patronatu Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach nad Miejscami Pamięci Narodowej.
   W uroczystości wzięli udział: Władze Miasta, przedstawiciele Stowarzyszenia Kresowiaków oraz członkowie Zarządu Krajowego Związku Kombatantów.
   Czcząc pamięć i wydarzenia znaczące dla państwa i narodu polskiego, co miesiąc pod opieką wychowawcy społeczność uczniowska sprawuje pieczę nad miejscami pamięci narodowej. Oto jej harmonogram:

wrzesień - klasy szóste,
październik - klasy piąte,
listopad - klasy czwarte,
grudzień - klasy trzecie,
styczeń - klasy drugie,
luty - klasy pierwsze,
marzec - klasy piąte,
kwiecień - klasy czwarte,
maj - klasy trzecie,
czerwiec - klasy drugie.

   Nasze działania mają na celu budzenie szacunku dla dokonań pokolenia, które swoim patriotyzmem i wielką ofiarnością budowało kulturę narodową, wzmacnianie postaw patriotycznych i poczucia tożsamości narodowej wśród dzieci i młodzieży, a także zaangażowanie młodego pokolenia i społeczności lokalnej w opiekę nad miejscami pamięci narodowej znajdującymi się w ich otoczeniu.

Czym jest miejsce pamięci?

   Zgodnie z pewnym zarzuconym projektem, to grób lub cmentarz wojenny; nieruchomość lub obiekt budowlany albo jego pozostałości, upamiętniające postaci lub wydarzenia znaczące dla Narodu i Państwa Polskiego; to także pomnik, krzyż przydrożny, kapliczka, kopiec, inny obiekt lub przedmiot związany z wydarzeniami lub postaciami znaczącymi dla Narodu i Ojczyzny, a w szczególności tablica pamiątkowa.
   22 listopada o miejsca pamięci narodowej zadbała klasa 4 b.
Bożena Masłowska

fot. Bożena Masłowska
 
STOPKA