SP1 Aktualności POZNAJEMY OJCOWIZNĘ KRESOWĄ czwartek, 13 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

POZNAJEMY OJCOWIZNĘ KRESOWĄ

   Dnia 6 grudnia 2013 roku w Muzeum Kresowym w Żarach odbyło się podsumowanie VI Wojewódzkiego Konkursu Krajoznawczego Poznajemy Ojcowiznę Kresową i Budujemy Makiety Zabytków Kresowych, którego organizatorami byli:
- Kresowe Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze im. Orląt Lwowskich w Żarach,
- Lubuski Kurator Oświaty w Gorzowie Wlkp. i Oddział w Żarach,
- Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Zielonej Górze,
- Burmistrz Miasta Żary, Burmistrz Miasta Łęknica,
- Starostwo Powiatu Żarskiego.

   Hasło przewodnie tegorocznego konkursu brzmiało: „Z Kresów Wschodnich na Kresy Zachodnie – losy wybranej Rodziny”. Miało ono na celu pogłębienie wiedzy o historii, geografii, życiu społecznym, kulturze, polskim dziedzictwie narodowym Kresów; budowanie więzi międzypokoleniowych, odnajdywanie najbliższych (krewnych, sąsiadów, znajomych) – osób czasem nieznanych o bogatym życiorysie, zasługach dla Polski; popularyzowanie ich historii, kształtowanie patriotycznych postaw przywiązania do Ojczyzny; szacunku i tolerancji dla innych narodów i kultur.
   Konkurs rozgrywany był w trzech kategoriach wiekowych (skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych). Z naszej szkoły wzięło udział 7 uczniów: Aleksandra Urban - kl. IV a, Kinga Dowjat - kl. IV a, Julia Niedzielan - kl. IV a, Marcelina Krzyżanowska - kl. IV a, Natalia Kłobut - kl. VI a, Piotr Bojakowski - kl. VI b, Ignacy Salamon - kl. VI b. Uczniowie biorący udział w konkursie podjęli się wykonania makiety, jak również napisania prac literackich.
   Komisja Konkursowa za pracę literacką w kategorii szkół podstawowych przyznała tytuł Laureata i I miejsce Piotrowi Bojakowskiemu z kl. VI b - „Dzieje mojej rodziny. Tradycje i zwyczaje” oraz III miejsce – Julii Niedzielan z kl. IV a - „Kresowe dzieje mojej rodziny”, a także wyróżnienia: Kindze Dowjat z kl. IV a, - „Wojenne losy mojej babci” i Marcelinie Krzyżanowskiej z kl. IV a, - „Historia mojej babci”.
   Pozostali uczniowie otrzymali podziękowania za udział w konkursie.
 
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!  
Bożena Masłowska

fot. Bożena Masłowska


TESTY  SZÓSTOKLASISTY  ON-LINE


 
STOPKA