SP1 Aktualności FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI czwartek, 06 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

FINAŁ SZLACHETNEJ PACZKI
   
Nasza szkoła po raz kolejny uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji świątecznej pomocy SZLACHETNA PACZKA.
   Głównym założeniem akcji jest idea przekazywania bezpośredniej pomocy - by była ona skuteczna, konkretna i sensowna. W SZLACHETNEJ PACZCE prywatni darczyńcy odpowiadają na potrzeby osób najbardziej ubogich ze swojego miasta lub okolicy. O potrzebach tych dowiadują się wolontariusze, którzy sami w swoich społecznościach poszukują rodzin dotkniętych biedą, odwiedzają je i pytają o to, czego im najbardziej brakuje.
   W naszej szkole akcję prowadziła świetlica szkolna. Do zbiórki darów włączyła się cała społeczność szkolna: uczniowie, rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz oddział przedszkolny funkcjonujący w SP 1. Finał akcji miał miejsce 6 grudnia. Zebrane dary zapakowaliśmy do 17 kartonów, które oznaczyliśmy specjalnymi kodami wybranej rodziny i przekazaliśmy do magazynu.
   Wynik przeprowadzonej akcji udowodnił jak wielkie pokłady wrażliwości na społeczne problemy drzemią w naszych wychowankach. Dzięki zaangażowaniu wielu bezinteresownych ludzi kolejna rodzina będzie przeżywać radosne święta. Społeczność naszej szkoły po raz kolejny zdała egzamin z wrażliwości na potrzeby innych. 
Małgorzata Łukowska, Jolanta Koch

fot. Małgorzata Łukowska
 
STOPKA