SP1 Aktualności Wizyta w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy czwartek, 13 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Wizyta w Muzeum Archeologicznym Środkowego Nadodrza w Świdnicy

   Dnia 22 listopada 2014 r. klasy IV uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza w Świdnicy, której celem było ukazanie roli muzeum w przekazywaniu wiedzy historycznej oraz wzbogacenie i pogłębienie wiedzy o regionie.
   Podczas wycieczki uczniowie wzięli udział w lekcji muzealnej pt. „Archeologia – podstawowe pojęcia, praca archeologa, rodzaje stanowisk archeologicznych” , a następnie obejrzeli ekspozycje archeologiczne – 4 wystawy stałe o tematyce:

• Łowcy i rolnicy epoki kamienia na Środkowym Nadodrzu
Ta dydaktyczna wystawa ukazała uczniom, przy pomocy licznych rekonstrukcji, życie człowieka w okresie od paleolitu schyłkowego do końca neolitu (11000 – 1800 lat p. n. e.).

• Środkowe Nadodrze u schyłku starożytności III w. p.n.e.- V w. p.n.e.
W czasie zwiedzania tej wystawy można było zaobserwować, że na terenach Polski są ślady wpływów celtyckich i rzymskich. Najciekawszymi eksponatami na tej wystawie były przedmioty powstałe pod wpływem kultury celtyckiej, głównie szklane paciorki z wyobrażeniem twarzy ludzkiej.

• Obrona granicy zachodniej Państwa Polskiego za panowania Piastów
Uczniowie obejrzeli przedmioty związane z życiem codziennym w okresie wczesnego i późnego średniowiecza oraz uzbrojenie i akcesoria związane z rzędem końskim. Wystawa uzupełniona była gobelinami, które przedstawiały artystyczne wizje bitew średniowiecznych.

• Wicina - gród metalurgów sprzed 2500 lat
Na tej wystawie zaprezentowano najciekawsze przedmioty wydobyte w trakcie wieloletnich badań wykopaliskowych na grodzisku kultury łużyckiej – ozdoby z brązu, złota, szkła i żelaza, elementy uzbrojenia, narzędzia i ceramikę.

   Uczniowie chętnie uczestniczą w lekcjach poza terenem szkoły, m.in. w muzeum, archiwum czy podczas wystawy. Bezpośredni kontakt ze źródłami historycznymi daje lepsze efekty nauczania, budzi szacunek do ludzi różnych kultur i poszerza wiedzę o regionie.
Bożena Masłowska


fot. Piotr Czogała
 
STOPKA