SP1 Aktualności Spotkanie z policjantem sobota, 08 maja 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Spotkanie z policjantem

   10 grudnia 2014 r. odbyło się spotkanie z podkom. Pawłem Stefanem, specjalistą ds. nieletnich Komendy Powiatowej Policji w Żarach. Dotyczyło ono tematu „Odpowiedzialność prawna za popełnione czyny osób nieletnich”. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klasy VI b i VI c. Jego celem było zapoznanie dzieci z najważniejszymi przepisami zawartymi w Ustawie o Postępowaniu w Sprawach Nieletnich dotyczącymi przeciwdziałania wszelkim objawom demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Funkcjonariusz wyjaśnił, jaką odpowiedzialność karną ponoszą osoby nieletnie. Uświadomił także zebranym, że błędy popełniane w wieku młodzieńczym mogą mieć swoje odbicie w dorosłym życiu. Szczególną uwagę poświęcono bezpieczeństwu dziecka, konsekwencji popełniania czynów zabronionych i przestępstw, takich jak: kradzież, rozbój, włamanie, pobicie.
   Policjant przypomniał również uczniom o systematycznym uczęszczaniu do szkoły, ponieważ wagary, picie alkoholu i nierealizowanie obowiązku szkolnego przez nieletniego również podlegają postępowaniu przed sądem o demoralizację. Omówił także możliwe środki wychowawcze stosowane przez sąd.
   Uczniowie aktywnie brali udział w spotkaniu, a na zakończenie otrzymali drobne upominki.
pedagog szkolny
Aneta Kochanowicz


fot. Aneta Kochanowicz
 
STOPKA