SP1 Terapia pedagogiczna wtorek, 26 października 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Ćwiczenia usprawniające analizę i syntezę słuchową

(zestaw ćwiczeń dla rodziców do pracy z dzieckiem)

 1. Rozpoznawanie przedmiotów na podstawie ich barwy dźwięku. Przygotowujemy zestaw przedmiotów np. szklankę, metalowy kubek, łyżkę, garnek, pęk kluczy, drewniany klocek. Polecamy dziecku, aby obserwowało przedmioty w które będziemy uderzać pałeczką oraz wsłuchiwało się w dźwięki, które wydają. Następnie polecamy dziecku, aby zamknęło oczy i odgadło o który przedmiot uderzaliśmy.
 2. Odtwarzanie rytmu zgodnie z układem przestrzennym.
  • a) Do przeprowadzenia tego ćwiczenia przygotowujemy klocki jednakowej wielkości, bębenek i pałeczkę. Przed dzieckiem układamy kilka klocków w szeregu i prosimy, aby wystukało na bębenku rytm zgodny z układem klocków. Większe odstępy między klockami odpowiadają dłuższym przerwom między stuknięciami, a mniejsze odstępy – odpowiadają krótkim przerwom miedzy stuknięciami. W ten sposób można konstruować różne układy rytmiczne. W przypadku, gdy podamy dziecku 4 klocki, można z nich ułożyć następujące układy rytmiczne:/  []    []    []    []  /  [] []    [] []  /  []    []    [] []  /  [] []    []    []  /  [] [] [] []  /
  • Rodzic wystukuje na bębenku rytm. Dziecko po wysłuchaniu odtwarza usłyszany rytm.
  • Rodzic wystukuje na bębenku rytm, a dziecko układa klocki odpowiednio do usłyszanych struktur rytmicznych.
 3. Układanie zdań i rozdzielanie ich na wyrazy.
  • Pokazujemy dziecku obrazek i prosimy, żeby ułożyło o nim zdanie. Dziecko wypowiadając zdanie układa klocki – każdy wyraz to jeden klocek. Następnie liczy ile wyrazów = klocków miało wypowiedziane zdanie.
  • Na początku informujemy dziecko, że będziemy układać coraz dłuższe zdania. Pokazujemy dziecku obrazek, przedstawiający wykonywanie jakiejś czynności. Mówimy proste dwuwyrazowe zdanie np. „Chłopiec czyta” i układamy szereg z dwóch klocków. Następnie prosimy, żeby dziecko rozwinęło to zdanie dodając za każdym razem po jednym wyrazie np. „Chłopiec czyta książkę”, „Chłopiec czyta ciekawą książkę”. Za każdym razem dziecko układa szereg z klocków i liczy ile wyrazów było w zdaniach.
  • Rodzic wypowiada zdanie np. „Mama gotuje obiad”. Następnie prosi dziecko, żeby powiedziało pierwszy, drugi, ostatni wyraz z tego zdania.
 4. Dzielenie wyrazów na sylaby. Rozkładamy przed dzieckiem zestaw obrazków (np. sowa, koło, buty, lala, pole, parasol, żyrafa itp.). Dziecko nazywa obrazki i następnie dzieli je na sylaby, licząc ilość wystukanych sylab.
 5. Segregowanie obrazków według liczby sylab. Na stole rozkładamy obrazki zawierające wyrazy o różnej liczbie sylab oraz kartoniki z wypisanymi cyframi 1, 2, 3. Dziecko grupuje obrazki wg liczby sylab i kładzie pod odpowiednią cyfrą.
 6. Dokonywanie syntezy sylabowej. Rodzic wypowiada znane dziecku słowo z podziałem na sylaby, robiąc długie pauzy. Następnie prosi dziecko, aby odgadło jaki to wyraz np. ko- tek, te- le- fon, ka- pus- ta itp.
 7. Tworzenie wyrazów zaczynających się określoną sylabą.
  • Na stoliku kładziemy dużo różnych przedmiotów i obrazków. Następnie prosimy dziecko, żeby wyszukało przedmioty i obrazki, których nazwa rozpoczyna się od sylaby np. „bu” ( buty, burak, budyń, budzik itp.).
  • Rodzic wypowiada sylabę np. „ma” i poleca, aby dziecko ułożyło jak najwięcej słów zaczynających się na te sylabę.
 8. Rozpoznawanie w wyrazie określonej sylaby i ustalenie miejsca jej położenia. Na wstępie informujemy dziecko jaką sylabę należy rozpoznać w demonstrowanych obrazkach. Dziecko wypowiada sylabami nazwę przedstawionego na obrazku przedmiotu i określa położenie poszukiwanej sylaby (czy znajduje się ona na początku, na końcu, czy w środku wyrazu).
 9. Rozpoznawanie sylab w usłyszanych słowach. Na wstępie informujemy dziecko jaką sylabę należy rozpoznać w usłyszanych słowach np. „ta”. Rodzic wolno i wyraźnie wypowiada słowa, a dziecko uderza w bębenek lub w dłonie kiedy usłyszy podaną sylabę: ( chata, sala, mata, wata, domy, bogata, tapeta, latawiec, sowa, krata itp.) Czas trwania i liczbę ćwiczeń należy dostosować do indywidualnych możliwości i zainteresowań dziecka.
mgr Izabela Olszańska
 
STOPKA