SP1 Wydarzenia piątek, 18 czerwca 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Jedynka Szkołą Promującą Zdrowie

   4 grudnia 2012 r. w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wlkp. odbyła się wojewódzka konferencja pt. „20 lat Szkół Promujących Zdrowie w Polsce”. W konferencji wzięli udział przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, Marszałka Województwa Lubuskiego, wielu instytucji wspierających od lat ruch Szkół Promujących Zdrowie w województwie lubuskim, pracownicy szkół wyższych oraz osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sieci i przede wszystkim dyrektorzy szkół i szkolni koordynatorzy ze szkół promujących zdrowie. Konferencja została zorganizowana przez Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. oraz Wojewódzki Zespół Wspierający SzPZ. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Wojewoda Lubuski.

   Celem konferencji było zapoznanie uczestników z historią ruchu Szkół Promujących Zdrowie w Polsce i w województwie lubuskim, prezentacja dorobku Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie oraz wymiana doświadczeń dyrektorów szkół w zakresie promocji zdrowia i edukacji prozdrowotnej uczniów. Podczas konferencji wręczone zostały Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty „Szkoła Promująca Zdrowie”.
   Konferencja rozpoczęła się występem dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 16 w Gorzowie Wlkp., przedszkola promującego zdrowie. Po oficjalnym otwarciu konferencji przez Bognę Ferensztajn, Lubuskiego Kuratora Oświaty, głos zabrali zaproszeni goście:
• Małgorzata Krasowska - Marczyk - dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW w imieniu Wojewody Lubuskiego,
• Jerzy Kaliszan - dyrektor WOM w Gorzowie Wlkp. w imieniu Wicemarszałka Województwa Lubuskiego Macieja Szykuły,
• Grażyna Jakubczyk - w imieniu dyrektora ODN w Zielonej Górze
• oraz Antoni Bochonko, współtwórca gorzowskiej sieci SzPZ.

   List Katarzyny Stępniak, Krajowego Koordynatora ds. Promocji Zdrowia w Szkole skierowany do uczestników konferencji odczytała Grażyna Skoczek, przedstawiciel Zespołu ds. Promocji Zdrowia w Szkole ORE w Warszawie.

   Następnie pod przewodnictwem Ewy Rawy, dyrektora Wydziału Diagnoz, Analiz i Strategii Edukacyjnej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. rozpoczęły się obrady. Jako pierwsza głos zabrała Grażyna Skoczek, która omówiła teoretyczne podstawy oraz historię i współczesność SzPZ. Następnie Ewa Rawa, Wojewódzki Koordynator SzPZ przedstawiła „wczoraj i dziś” Lubuskiej Sieci SzPZ. Swoimi doświadczeniami w zakresie tworzenia i pracy w SzPZ podzieliła się Grażyna Grela, były dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Górkach Noteckich. Dorobek Szkoły Podstawowej w Zawadzie, pierwszej szkoły w województwie lubuskim z Krajowym Certyfikatem SzPZ, zaprezentowała dyrektor Jolanta Jasińska. Na zakończenie Bogna Ferensztajn wręczyła Wojewódzkie Certyfikaty Lubuskiego Kuratora Oświaty SzPZ.

   Konferencję podsumowała Ewa Rawa, prowadząca całość obrad. Podkreśliła rolę SzPZ w polskim systemie oświaty oraz zachęciła do rozszerzenia idei promocji zdrowia na inne szkoły i placówki oświatowe w województwie lubuskim.

   Szkoła Podstawowa nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach otrzymała po raz drugi Wojewódzki Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie”.Fotorelacja


Ewa Rawa – Koordynator Lubuskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie


Uczestnicy Konferencji


Antoni Bochonka – Współtwórca Gorzowskiej Sieci Szkół Promujących ZdrowieBogna Ferensztajn – Lubuski Kurator Oświaty


Ewa Krauze-Michalska – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach
Honorata Kryszewska – Wicedyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach


fot. Honorata Kryszewska

 
STOPKA