SP1 Portret szkoły poniedziałek, 02 sierpnia 2021
NAGŁÓWEK START O NAS PRACA SZKOŁY SZKOLNE PASJE START MAPA KONTAKT SZUKAJ START
Wiarygodna Szkoła
WIARYGODNA SZKOŁA link na stronę

Portret szkoły
Mamy:
 • wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • dobrze wyposażone gabinety
 • dwie pracownie komputerowe z połączeniem internetowym
 • sale gimnastyczne, boisko sportowe
 • gabinet logopedyczny i terapii pedagogicznej
 • bibliotekę i świetlicę szkolną
 • gabinet językowy
 • stołówkę
Zapewniamy naukę języków obcych już od klasy pierwszej:
 • język angielski
 • język niemiecki
 Poczet
  Preferujemy wychowanie poprzez uczestnictwo w kulturze:
 • wycieczki do teatru i kina
 • udział w koncertach filharmonii zielonogórskiej
 • wyjścia do Salonu Wystaw Artystycznych, muzeów
 • wycieczki po regionie, "Zielone Szkoły"
 • wymiana kulturalna ze szkołami w Niemczech
  Stwarzamy duże możliwości uprawiania sportu:
 • piłka ręczna, nożna, koszykowa, siatkowa
 • zapasy, karate
 • nauka pływania, lekcje na basenie
 Image
 Image  
Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia uczniów poprzez koła przedmiotowe:
 • polonistyczne
 • matematyczne
 • historyczne
 • przyrodnicze
 • plastyczne
 • informatyczne
oraz kółka zainteresowań:
 • ekologiczne
 • dziennikarskie
 • muzyczno - taneczne
 • teatralne
Nasi uczniowie odnieśli sukcesy w olimpiadach przedmiotowych: z języka polskiego, języka niemieckiego, matematyki, historii, przyrody, informatyki.
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „Europa w szkole”
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie „Poznajemy Ojcowiznę”
 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie gazetek szkolnych.
 • I miejsce w wojewódzkim konkursie „Czysta szkoła”
 • I miejsce w Powiatowym Sejmiku Ekologicznym
 • aktywnie uczestniczymy w Forum Ekologicznym szkół województwa lubuskiego.
 • jesteśmy twórcami ścieżki przyrodniczo- leśnej w Świbnej.
 • co roku bierzemy udział w Międzynaro- dowym Konkursie Matematycznym "Kangur" osiągając wysokie wyniki.
Image

   

Zdobyliśmy tytuł Szkoły z klasą
 
 
STOPKA